לאנגלית

10Gtek

Wellcom
82580-GE-2T-X4
10Gtek 1G Eth Adapter 2-Ports I340-T2
..
Wellcom
82580-GE-4T-X4
10Gtek 1G Eth Adapter 4-Ports I340-T4
..
Wellcom
X520-10G-2S-X8
10Gtek PCI-E X8 10G Adapter X520 chipset SFP+ 2-Port
Ethernet Controller(s): 82599ES-LR Connector & Cable Medium: SFP+ Direct Attach Copper/SFP+ Transcei..