לאנגלית

Panasonic

Wellcom
UJ-8A7
Panasonic DVDRW X8 9.5mm Slim Slot
..
Wellcom
UJ-160
Panasonic BD-ROM Combo 12.7mm Slim
..
Wellcom
UJ-120
BD-ROM SLIM IDE + SATA Adaptor
..