לאנגלית

CFI

Wellcom
A7879BB
A7879 200W Flex Delta 4X3.5" HOT SWAP + 1X2.5" 120mm Black
A7879 200W Flex Delta 4X3.5" HOT SWAP + 1X2.5" 120mm Black ..